Monday, March 14, 2011

Monday Inspiration Volume II

Deze week was een beetje hectisch vol verjaardagen en onze jongste zoon werd donderdag 1 jaar, dat moesten we vieren ook natuurlijk. Daardoor kreeg ik niet de kans om een ​​leuke post te maken deze week. Maar in de spirit van Monday Inspiration wil ik het een Essie traditie maken om elke maandag een post te plaatsen vol inspiratie  waar je een hele week op kunt teren ;)

Deze week ben ik er ook achter gekomen dat ik Retro of Vintage wel erg leuk vind, zeker niet alles, oranje lampen vind ik nog steeds erg lelijk, maar de meeste dingen zijn toch wel erg in smaak, en ik heb begrepen dat ik echt niet de enige ben, maar misschien wel de enige die oranje lampen een bezoeking vind ;) 

Een tijdje geleden kocht ik van Marktplaats een boeken collectie die Het Komplete Handwerken, deel 1, 2 en 3, heet, geschreven in 1975, ik denk dat het de eerste druk is, omdat er niet wordt gesproken van meerdere uitgave. In de boeken staan bijna alle soorten handwerk ook hoe je het kan leren en met een stap voor stap uitleg erbij. De boeken hebben ook mooie foto's van voorbeelden. En een paar van die foto's ga ik je laten zien. Alle foto's die ik heb gemaakt en in deze post zet, komen dan die boeken, en ik gebruik ze alleen om me te inspireren of hoe ik een bepaalde handwerk kan leren. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This week was a bit hectic full of birthdays and our youngest son turned 1 year Thursday what we had to celebrate too ofcourse. Because of that I did not get the change to post a nice log this week. But in the spirit of Monday Inspiration I want to make it an Essie tradition to make a nice post every Monday, full of inspiration you can last a whole week on ;)

This week I discovered too that I really like Retro or Vintage, certainly not everything orange lamps I still find very ugly, but most things I like very much. And I understand that I'm not the only one who likes it too, but perhaps the only one who absolutely dislike orange lamps ;) 

A while ago I bought from Marktplaats (like a Dutch e-bay) a book collection which called Het Komplete Handwerken part 1, 2 and 3, (The Complete Handcraft Works) written in 1975 I think its the first edition because it did not speak of more editions, anyway in the books are almost all sorts of craft work with explanation how to do it and learning it step by step. But it has also some nice pictures in and step by step learning examples. And a few of those pictures I'm gonna show you. All the pictures I put in this post I made from those books, and I only use them to inspire me or learn about a certain hand craft.


Have a nice inspired day!  

1 comment:

♥ Thank you for your comment ♥

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...